kwalitatief bovengemiddelde daksystemen

Bollen daksystemen bv
Rheastraat 12
5047 TL TILBURG
E: info@bollen.nl
T: 013 - 5 900 950

Disclaimer

Bij de realisatie van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Bollen daksystemen bv kan niet onvoorwaardelijk garanderen dat de informatie van deze website
te allen tijde geheel juist, volledig of actueel is.  Aan het uitsluitend raadplegen kunnen derhalve
geen rechten worden ontleend, terwijl de eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaardt voor welke
vorm van schade dan ook die zou zijn ontstaan op grond van deze online informatie of interpretatie daarvan.

Tussentijdse wijzigingen in vermelde producten en diensten zijn te allen tijde voorbehouden.

Rechten

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden gebruikt voor andere doelen dan
door Bollen daksystemen bv beoogd.  Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Raadplegers van deze website worden geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn.